Polgári jog

A polgári jog rendkívül szerteágazó jogterület, ezért sokrétűek az ezzel kapcsolatos ügyvédi feladatok is.

Leggyakrabban valamilyen egyoldalú jognyilatkozat vagy szerződés megszerkesztésére kapok megbízást. Ez lehet végrendelet, tartozás elismerő nyilatkozat, kölcsönszerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, bérleti szerződés vagy sokféle egyéb.

Ha a szerződés teljesítése során mindkét fél jóhiszeműen jár el, s mindkét fél akarata az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére irányul, akkor a felek által írt sajtpapír is tökéletesen megfelel, de amint felmerül, hogy két fél mégsem ugyanúgy gondolja, hogy mire vállalt kötelezettséget, vagy már nem is akarja az ügyletet, vagy bármilyen előre nem látott helyzet vagy vita alakul ki, abban az esetben aranyat ér az ügyvéd által szerkesztett olyan okirat, mely egyértelműen rögzíti a felek pontos akaratát, számol minden lehetséges körülmény bekövetkeztével, tartalmaz olyan elemeket, amelyek rászorítják a feleket a meghatározott határidőben és módon történő teljesítésre.

A másik jelentős terület a polgári peres és nem peres eljárásokban történő képviselet. Gyakran pénzkövetelést kell érvényesítsek ügyfeleim részére, mely történhet közjegyző előtti fizetéses meghagyásos eljárásban, polgári peres eljárásban vagy gazdálkodó szervezettel szemben felszámolás megindítására irányuló eljárásban.   

Bármilyen típusú ügyben kereshet. Ha nem vág a szakterületembe biztos, hogy tudok olyan kollégát ajánlani, aki annak a területnek a specialistája.