Szolgáltatásaim


Jogi tanácsadás

Tulajdonképpen minden ügyvédi képviseletre irányuló megbízást tanácsadás előz meg, de nem minden jogi tanácsadást kell követnie megbízásnak. A tanácsadás célja, hogy az ott kapott részletes információk alapján Ön eldönthesse, hogy merre haladjon tovább. Lehet, hogy a tanácsadás alapján kiderül, hogy az Ön helyzetében nincs szükség további jogi lépések megtételére, de az is kiderülhet, hogy azonnali beavatkozásra van szükség, hogy anyagi veszteségtől vagy más joghátránytól megóvhassam. Ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy azzal szembesüljön, hogy azért nem tudok segíteni, mert nem fordult időben hozzám.
Lap tetejére Fel


Jogi képviselet

A jogi képviselet megbízási szerződésen alapuló bizalmi jogviszony, melyben Ön megosztja velem az összes rendelkezésére álló információt a jogi problémájával kapcsolatban, én meg hozzáteszem a szakértelmemet, így biztosítjuk egymás számára, hogy egyikünket se érhesse olyan meglepetés az ügy vitele során, melyre nem készültünk együtt fel. A jogi képviselet irányulhat egyetlen eljárási cselekményre, de lehet egy sok évig tartó közös együttműködés, melynek során az Ön igényének megfelelően folyamatosan tájékoztatom a fejleményekről. A megbízásra irányuló megállapodás része az ügyvédi munkadíj is, mely az ügy minden lényeges körülményének tisztázása után határozok meg.
Lap tetejére Fel


Okiratszerkesztés

A jogi képviselet gyakran összekapcsolódik ügyvédi okiratszerkesztési tevékenységgel. Itt elsősorban olyan jogügyletekre gondolok, melyek során az ügyvédi megbízás elsősorban meghatározott okiratok elkészítésére irányul. Ezek igen sokfélék lehetnek, például ingatlan adásvételi szerződés, gazdasági társaság létesítő okirata, társasházi alapító okirat, házassági vagyonjogi szerződés, végrendelet. Az általam készített okiratok a változó jogszabályi környezetben is alkalmasak arra, hogy az Ön szándékának megfelelő jogi hatást kiváltva azok alapján akár a cégeljárásban, akár az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, akár más eljárásokban eredményesen felhasználásra kerüljenek.
Lap tetejére Fel